HİZMETLERİMİZ

Proje ve İş Geliştirme

İşGe Mühendislik, firmanızın mevcut proje fikirlerini değerlendirerek işletmenizi geliştirmek için ihtiyaçlarınızı belirler, firmanızın eksik olduğu mali ve teknik konularda size destek olarak projenize uygun işbirlikleri oluşturmanızı sağlar ve firmanız için özel çözümler üretir. Uzmanlarımız, projenizin katma değerini yükseltmek adına gerekli olan ön hazırlık ve araştırma faaliyetleri ile fayda analizini sizin için gerçekleştirir.

Ar-Ge Projeleri Teşvik Yönetimi

İşGe Mühendislik, işletmenizin hayata geçirmeyi planladığı yeni ürün geliştirme, teknoloji üretme veya mevcut süreçlerini geliştirme konusundaki Ar-Ge faaliyetlerini teknik ve mali açıdan değerlendirir, projenin en uygun hibe programına başvurusunu gerçekleştirmek adına ön araştırma, proje kurgusu, bütçelendirme, başvuru ve sürdürülebilirlik aşamalarını yürütür.

Teknik ve mali ekibiniz projeyle ilgili çalışmalarını proje uzmanlarımızla koordineli çalışarak ilgili programlardan maksimum fayda elde etmenizi sağlar.

Teknokent Firma Kurulumu ve Yönetimi

İşGe Mühendislik, sürekli ürün, hizmet veya yazılım geliştiren firmaların 4691 sayılı kanun kapsamındaki istisnalardan faydalanabilmesi ve Ar-Ge faaliyetleri için üniversitelerin teknik imkanlarından yararlanabilmesi için işletmelerin, kurulu teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alması adına her türlü prosedürü üstlenir. Aynı zamanda, 4691 sayılı kanundan doğan indirimlerin firma mali kayıtlarına mevzuata uygun olarak uygulanması adına takip ve kontrol işlerini yürütür.

Ar-Ge Merkezi Kurulumu ve Yönetimi

İşGe Mühendislik, sürekli Ar-Ge faaliyetleri yürüten ve en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden firmaların 5746 sayılı kanun kapsamında belirtilen Ar-Ge Merkezi kurulumu için organizasyon şemasının hazırlanması, başvuru dosyasının hazırlanması, ilgili makam ile iletişimi sağlayarak gerekli revizyonların gerçekleştirilmesi, izleme sürecindeki rapor ve mali kayıtların düzenlenmesi, Ar-Ge Merkezi personeline konuyla alakalı periyodik eğitimlerin verilmesi hizmetlerini yürütür.

AB Projeleri Yönetimi

Firmamız, hibe ve teşvik konularında güncel çağrıları sistematik bir şekilde takip ederek işletmenizin ulusal ve uluslararası AB fonlarından eş zamanlı olarak faydalanmasını amaçlar ve ilgili çalışmaları yürütür. Sürekli ve dönemsel açılan programlardan müşterilerimizi haberdar ederek ilgili fonların kullanılabilmesi adına proje geliştirme ve yönetim hizmetlerini sunar, bu alanda yapılan çalışmaların da firmanızda sistematik olarak yürütülmesini sağlar.

Girişimcilik Destek Yönetimi

İşGe Mühendislik, yeni iş kurmak isteyen girişimciler ile teknolojik yenilikler geliştiren genç girişimci adaylarının, fikirlerini ticarileştirmeleri adına, girişimciye özel yol haritasının hazırlar. Bu alanda yeni kurulacak işletmenin, her türlü ihtiyacını farklı veya özel desteklerden karşılayabilmesi adına her türlü proje hazırlama, takip, işbirliği oluşturma çalışmalarını yürüterek firmaların sağlıklı bir şekilde büyümesine katkı sağlar.

Tamamlayıcı İşletme Destekleri Yönetimi

Firmamız, işletmenizin rutin olarak ihtiyaç duyduğu personel istihdamı, belgelendirme, fikri ve sınai mülkiyet hakları, pazarlama/tanıtım, danışmanlık, test, enerji verimliliği, yurt içi fuar katılımı, yurt dışı pazar araştırma faaliyetleri, yurt dışında birim/şube kurulması, eğitim, test/analiz vb. giderleri için ilgili kurumlardan alınabilecek desteklere ilişkin başvuru süreçlerinizi yöneterek söz konusu maliyetlerinizin minimize edilmesini ve çalışmaların firmanızda tekrarlanabilir nitelikte olmasını sağlamaktadır.