Ar-Ge/ Tasarım Merkezleri

Kendi bünyesinde sistematik Ar-Ge/Tasarım faaliyetleri yürüten ve ülkemizde yerleşik olarak faaliyet gösteren semaye şirketlerin 5746 sayılı kanundan yararlanmasını sağlamak amacıyla kurulan özel birimlerdir. Ar-Ge/Tasarım merkezi kurmak isteyen işletmelerin; Ar-Ge/Tasarım faaliyetlerini organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlemeleri ve Ar-ge Merkezi için en az 15, Tasarım Merkezi için en az 10 tam zaman eşdeğer Ar-Ge/Tasarım personeli istihdam etmeleri gerekmektedir. Ar-Ge merkezine sahip kurum ve kuruluşlar 5746 sayılı kanun kapsamında aşağıdaki teşvik unsurlarından yararlanabilmektedir:

  • Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde yapılan Ar-Ge/Tasarım ve yenilik harcamalarının %100’ü vergiden düşülmektedir.
  • Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde çalışan personellerin gelir vergisi stopajının, lisans ve yüksek lisans mezunları için %80’i, doktora mezunları için %90’ı vergiden muaf tutulmaktadır.
  • Ar-Ge/Tasarım Merkezi faaliyetlerinde çalışacak teknik personelin sigorta primi işveren hissesinin %50’si devlet tarafından karşılanmaktadır.
  • Ar-Ge/Tasarım Merkezindeki Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmamaktadır.